דבר הנהגת ההורים 

מטרת הנהגת ההורים הינה לייצג את ההורים מול הנהלת בית הספר ואגף החינוך בעיר, ולפעול לרווחת כלל ילדי בית הספר וההורים, כל זאת תוך כיבוד האוטונומיה המקצועית של הצוות החינוכי של בית הספר. הנהגת ההורים בבית הספר מורכבת מנציג אחד עד שניים, מכל כיתה, ובוחרת יו"ר, סגנים, וועדות לתחומי הפעילות הנדרשים בבית הספר. ההנהגה מהווה גורם חשוב ומשמעותי בעיצוב אופיו וצביונו של 

בית הספר והיא משמשת שותף מהותי ביוזמות ותהליכים המתקיימים בבית הספר תוך יצירת סביבה תומכת לצוות הניהולי וצוותי ההוראה. ההנהגה מקדמת נושאים בתחומים של אקלים חברתי, בטחון ובטיחות, אירועים בית ספרים וקהילתיים, וכן פעילויות התנדבות שונות למען תלמידי והורי בית הספר וכלל הקהילה. 

אופן הפעולה הינו בצוותים – בתחומים השונים בהם מעורבת ההנהגה, ואנו קוראים כמובן לכל מי שמעוניין לתרום לקחת חלק בפעילויות השונות. ההנהגה מאמינה ביוזמות ,בחדשנות, יצירתיות, בעשייה, בחברה ערכית ובדוגמא אישית , כאשר מעורבות ההורים בחינוך ובנעשה בבית הספר, הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין ההורים לבית הספר, בנקודות המגע השונות לאורך השנה בבית הספר, הינן משמעותיות ותורמות לכולנו. אלה מהווים, לדעתנו, בסיס לחברה וקהילה טובה יותר . 

הצלחת ילדינו בבית הספר והצלחת בית הספר אינה עניין של מה בכך. ההורים המתנדבים בהנהגת ההורים עושים רבות מאחורי הקלעים על מנת שמגוון פעילויות שאנו חווים לאורך השנה תתקיימנה, ומנסים לתת מענה לצרכים פרטניים של אינדיבידואלים, לצד מענה כיתתי, שכבתי או בית ספרי . 

היכולת להגיע להישגים משותפים עבור כלל ילדי בית הספר מסתמכת בראש ובראשונה על הרצון הטוב, הן של ההורים, והן של צוות בית הספר, וההבנה ששיתוף פעולה, הדדיות וערכיות הם המוטיבים המנחים. הנהגת ההורים מעניקה אוזן קשבת, אכפתיות והרבה אפשרויות לשיתוף לכלל תלמידי והורי בית הספר, לצד האוטונומיה החינוכית של מנהלת בית הספר, צוות המורים ואנשי המנהלה, וחשוב להוקיר ולשמר זאת באמצעות שיח מכבד.

אילת שי, יו"ר הנהגת ההורים
חטיבת הביניים עלומים, רמת-השרון

 

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות