דבר המנהלת

משפחת "עלומים" היקרה,

בשנה"ל תשע"ט נמשיך בעשייה החינוכית ב"עלומים" הנובעת מהאמונה כי מתפקידנו לשאוף לטפח את ייחודיותו של כל תלמיד, תוך חיזוק האמונה בכוחותיו וביכולותיו, יחד עם הצבת גבולות ברורים.

בשנה"ל תשע"ט נמשיך לפעול על מנת:

  • להיות בית חינוך למצוינות אישית, אנושית, לימודית וחברתית, תוך חיזוק תחושת השייכות לביה"ס ולחברה הישראלית.
  • לאפשר לתלמידים להגשים את עצמם, להתפתח, לטפח ולפתח תחושת מסוגלות עצמית, חשיבה ביקורתית, ולמצות יכולותיהם באווירה מכילה ומכבדת תוך מתן מענה אישי ודיפרנציאלי.
  • לחתור להישגים לימודיים מיטביים.
  • לטפח מעורבות ואחריות חברתית בביה"ס ובקהילה, לקדם יזמות של תלמידים, צוות ביה"ס והורים.
  • להקנות מיומנויות למידה ואסטרטגיות לפיתוח חשיבה, תוך הקניית מיומנויות המאה ה-21. בנוסף, השנה נתמקד בהתחדשות ויזמות פדגוגית במסגרת הפיתוח המקצועי וכן, תוקם מעבדת התחדשות פדגוגית הפתוחה למי שבוחר להצטרף אליה מתוך רצון להוביל מהלך של התפתחות והתחדשות.

חטיבת "עלומים" רואה חשיבות רבה בקשרים האישיים בין צוות ביה"ס לבין התלמידים ובין התלמידים לבין חבריהם. הגישה החינוכית הדוגלת בעקרונות החינוך האישי מאפשרת לקיים שיח המעודד ביטוי, מרחיב ערוצי תקשורת ומעמיק את הקשר בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לחבריהם. החינוך האישי מיושם בבית הספר באמצעות מסגרות חינוך המתקיימות בחצאי כתות לצד שיעורים במליאה ובקיום שיחות אישיות עם מחנכי הכיתות. אנו מאמינים כי בדרך זו ימצה התלמיד טוב יותר את יכולותיו ויחוש שייכות והצלחה.

במסגרת שיעורי החינוך, יחשפו התלמידים לתכנית כשורי חיים: תכנית התפתחותית הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של תלמידים, ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה. השנה ניתן דגש על תכנית לטיפוח חוסן נפשי, תכנית הוליסטית העוסקת באיזון: בגוף, ברגש, במחשבה ובקשב במטרה לחזק  את מנגנוני ההתמודדות הבריאים של התלמיד.

בנוסף, אנו שואפים לחשוף את התלמידים למגוון רחב של התנסויות, פעילויות ותכנים, וזאת באמצעות מבחר מסלולי העשרה ותוכניות חברתיות וייעוציות. חשיפה זו, מאפשרת בין השאר, התמודדות עם שאלות בנושאי זהות אישית, חברתית ולאומית.  בין כלל התכניות והפעילויות ברצוני להדגיש כי השנה החזרנו לביה"ס את לימודי השל"ח בשכבה ח ואת התכנית למעורבות חברתית בכלל השכבות.

אני מבקשת לקדם בברכה את המורים החדשים ואנשי הצוות, שהצטרפו לשורותינו. אני מאחלת לכולכם הצלחה רבה בתפקידכם המשמעותי ובשליחותכם החינוכית. כמו כן, אני מבקשת להודות לכל עמיתיי – חברי ההנהלה, המורים, עובדי המנהלה, עיריית רמת השרון – אגף החינוך, הפיקוח, ויו"ר ועד ההורים אשר עמלו רבות במהלך החופשה על מנת להערך ולהכין את ביה"ס לקראת פתיחת שנת לימודים מוצלחת.

אני לרשותכם בכל עניין, ניתן לתאם עמי פגישה באמצעות מזכירת ההנהלה או לשלוח לי מייל לכתובת: Andy.[email protected].com

בברכת שנה טובה, שנה של שמחה, שלום, מימוש והצלחה.

אנדי קליסקי

מנהלת חט"ב עלומים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות