תקשורת

מסלול התקשורת מקנה לתלמידים היכרות עם תכני תקשורת שונים, בדגש על רכישת ידע וניסיון בתחומי
הקולנוע, הרדיו והעיתונות.
כחלק מלימודי המסלול, אשר מתנהל בשיתוף פעולה מלא עם מגמת תקשורת בתיכון רוטברג, רוכשים התלמידים
יכולות בימוי, צילום ועריכה קולנועיים, כתיבה ועריכת תכנים תקשורתיים, קריינות ברדיו ועוד.
בשכבת ז', התלמידים התנסו בצילום ועריכת סרטים קצרים וקליפים ובכתיבת ושידור תכניות רדיו תוך שימוש
בציוד צילום, הקלטה ושידור מתקדם כחלק מעבודת צוות ושיתוף פעולה עם שאר תלמידי המגמה.
בשכבת ח', התלמידים התמקדו בתחום הקולנוע הדוקומנטרי, יצאו לחקור ויצרו כתבות תיעודיות קצרות בנושאים
שונים. ובמקביל העמיקו את עבודתם בתחום עריכת תכני רדיו
בנוסף לתכנים הנלמדים במהלך השנה, אחראים תלמידי מסלול התקשורת, על צילום ועריכת סרטונים שכבתיים
ובית ספריים ולוקחים חלק חשוב בהווי הבית ספרי כאשר השנה, תיעדו התלמידים בין היתר את תהליך הפקת סרטים.