עתודה מדעית וטכנולוגית

כיתת עתודה מדעית טכנולוגית מיועדת לתלמידים בעלי יכולות טובות, מוטיבציה לימודית גבוהה, המראים הישגים גבוהים במקצועות המדעיים.
לתלמידים תכנית ייחודית במקצועות המגמה, במסגרתה הם לומדים חלק מהמקצועות המדעיים בתיכון רוטברג, עם מורי התיכון.
התלמידים מכוונים להרחבת מקצועות מדעיים לרמה של חמש יחידות בבחינות הבגרות.