מועצת תלמידים

האני מאמין של מועצת התלמידים הוא לפעול למען תלמידי עלומים וקהילת רמת השרון.

שמנו לנו למטרה לעשות אירועים למען ביה"ס, לפעול למען זכויות התלמידים, לתרום לסביבה בה אנו חייבים ולקחת חלק בפרויקטים חברתיים. כמו כן להעשיר את עצמנו בתכנים המבוססים על מנהיגות, אחווה ודרך ארץ.