נובמבר 2018
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
אוקטובר 28, 2018 אוקטובר 29, 2018 אוקטובר 30, 2018 אוקטובר 31, 2018

12:30 pm: ט5 סיור כלכלה וחברה

12:30 pm: ט5 סיור כלכלה וחברה
נובמבר 1, 2018 נובמבר 2, 2018

9:30 am: תרגיל רעידת אדמה

9:30 am: תרגיל רעידת אדמה
נובמבר 3, 2018
נובמבר 4, 2018

8:15 am: שכבת ט' דביר קריב הרצאה

8:15 am: שכבת ט' דביר קריב הרצאה

11:00 am: מבחן לשכבה ז' ג"ג

11:00 am: מבחן לשכבה ז' ג"ג
נובמבר 5, 2018

All day: בוחן ט' ערבית צרפתית בשיעור

All day: בוחן ט' ערבית צרפתית בשיעור

10:15 am: מרוץ שדה בית ספרי(כל כיתות ספורט ונציגים כיתות רגילות) בפארק הנצח כל צוות ספורט

10:15 am: מרוץ שדה בית ספרי(כל כיתות ספורט ונציגים כיתות רגילות) בפארק הנצח כל צוות ספורט
נובמבר 6, 2018

All day: ז' עברית בוחן

All day: ז' עברית בוחן

8:15 am: גיבוש ז' בבית הספר

8:15 am: גיבוש ז' בבית הספר
נובמבר 7, 2018

All day: ח' מועד אחרון להגשת עבודה במורשת

All day: ח' מועד אחרון להגשת עבודה במורשת

All day: ח'3 סיור של"ח

All day: ח'3 סיור של"ח
נובמבר 8, 2018

All day: ט' מבחן במדעים

All day: ט' מבחן במדעים
נובמבר 9, 2018

All day: שכבת ח' מבחן מתמטיקה

All day: שכבת ח' מבחן מתמטיקה
נובמבר 10, 2018
נובמבר 11, 2018

All day: שכבת ט' הגשת יומן קריאה

All day: שכבת ט' הגשת יומן קריאה

8:15 am: שכבה ז' סדנאות אלו"ט אולם ענת

8:15 am: שכבה ז' סדנאות אלו"ט אולם ענת
נובמבר 12, 2018 נובמבר 13, 2018

All day: ז' מבחן במדעים

All day: ז' מבחן במדעים

All day: ז' התרמות לעל"ם, המרכז לעיוור

All day: ז' התרמות לעל"ם, המרכז לעיוור
נובמבר 14, 2018

All day: שכבת ט' מבחן במתמטיקה

All day: שכבת ט' מבחן במתמטיקה
נובמבר 15, 2018

All day: ז' הגשת עבודה מורשת מועד אחרון

All day: ז' הגשת עבודה מורשת מועד אחרון
נובמבר 16, 2018 נובמבר 17, 2018
נובמבר 18, 2018

8:15 am: ט' מבחן בתנ"ך

8:15 am: ט' מבחן בתנ"ך
נובמבר 19, 2018 נובמבר 20, 2018

All day: בוחחן בפיסיקה

All day: בוחחן בפיסיקה

12:00 pm: תחרות אתלטיקה ח + ט אירנה

12:00 pm: תחרות אתלטיקה ח + ט אירנה
נובמבר 21, 2018

All day: ח'2 סיור של"ח

All day: ח'2 סיור של"ח

All day: יום הורים

All day: יום הורים

8:15 am: נבחרת בי"ס אליפות מרוצי שדה בפארק הירקון דידי ואירנה

8:15 am: נבחרת בי"ס אליפות מרוצי שדה בפארק הירקון דידי ואירנה
נובמבר 22, 2018

All day: יום הורים

All day: יום הורים

All day: שכבת ט' מבחן אזרחות

All day: שכבת ט' מבחן אזרחות
נובמבר 23, 2018

8:15 am: שכבה ז' מבחן מתמטיקה

8:15 am: שכבה ז' מבחן מתמטיקה
נובמבר 24, 2018
נובמבר 25, 2018

All day: הגשת עבודה ז' היסטוריה

All day: הגשת עבודה ז' היסטוריה
נובמבר 26, 2018

10:15 am: ח' תנ"ך שעה 3 שכבה ז' מבחן בהיסטוריה

10:15 am: ח' תנ"ך שעה 3 שכבה ז' מבחן בהיסטוריה

12:45 pm: שכבה ט' הרצאה שמעון אמסלם אולם אורי

12:45 pm: שכבה ט' הרצאה שמעון אמסלם אולם אורי
נובמבר 27, 2018 נובמבר 28, 2018

All day: אליפות מרוצי שדה

All day: אליפות מרוצי שדה
נובמבר 29, 2018

All day: שכבת ט' מועד ב אזרחות

All day: שכבת ט' מועד ב אזרחות
נובמבר 30, 2018

All day: בוחן מתמטיקה ח' לקראת מיצ"ב

All day: בוחן מתמטיקה ח' לקראת מיצ"ב

All day: ט' ערבית צרפתית

All day: ט' ערבית צרפתית

10:15 am: שכבת ט וכיתות ספורט משחק כדורסל לזכרו של שחר לוי

10:15 am: שכבת ט וכיתות ספורט משחק כדורסל לזכרו של שחר לוי
דצמבר 1, 2018

שבוע דמוקרטיה בעלומים

החינוך הוא הדרך. האדם- הוא המטרה ( א.ד. גורדון)