דצמבר 2018
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
נובמבר 25, 2018

All day: הגשת עבודה ז' היסטוריה

All day: הגשת עבודה ז' היסטוריה
נובמבר 26, 2018

10:15 am: ח' תנ"ך שעה 3 שכבה ז' מבחן בהיסטוריה

10:15 am: ח' תנ"ך שעה 3 שכבה ז' מבחן בהיסטוריה

12:45 pm: שכבה ט' הרצאה שמעון אמסלם אולם אורי

12:45 pm: שכבה ט' הרצאה שמעון אמסלם אולם אורי
נובמבר 27, 2018 נובמבר 28, 2018

All day: אליפות מרוצי שדה

All day: אליפות מרוצי שדה
נובמבר 29, 2018

All day: שכבת ט' מועד ב אזרחות

All day: שכבת ט' מועד ב אזרחות
נובמבר 30, 2018

All day: בוחן מתמטיקה ח' לקראת מיצ"ב

All day: בוחן מתמטיקה ח' לקראת מיצ"ב

All day: ט' ערבית צרפתית

All day: ט' ערבית צרפתית

10:15 am: שכבת ט וכיתות ספורט משחק כדורסל לזכרו של שחר לוי

10:15 am: שכבת ט וכיתות ספורט משחק כדורסל לזכרו של שחר לוי
דצמבר 1, 2018
דצמבר 2, 2018 דצמבר 3, 2018 דצמבר 4, 2018 דצמבר 5, 2018 דצמבר 6, 2018 דצמבר 7, 2018 דצמבר 8, 2018
דצמבר 9, 2018 דצמבר 10, 2018 דצמבר 11, 2018 דצמבר 12, 2018 דצמבר 13, 2018 דצמבר 14, 2018 דצמבר 15, 2018
דצמבר 16, 2018 דצמבר 17, 2018 דצמבר 18, 2018 דצמבר 19, 2018 דצמבר 20, 2018 דצמבר 21, 2018 דצמבר 22, 2018
דצמבר 23, 2018 דצמבר 24, 2018 דצמבר 25, 2018 דצמבר 26, 2018 דצמבר 27, 2018 דצמבר 28, 2018 דצמבר 29, 2018
דצמבר 30, 2018 דצמבר 31, 2018 ינואר 1, 2019 ינואר 2, 2019 ינואר 3, 2019 ינואר 4, 2019 ינואר 5, 2019

שבוע דמוקרטיה בעלומים

החינוך הוא הדרך. האדם- הוא המטרה ( א.ד. גורדון)